سرویس کار با همکاری اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی مشهد:

از آنجاییکه دغدغه مدیران سرویس کار ایجاد بستری ایمن و تضمین شده جهت خرید مشتریان عزیز از سراسر کشور عزیزمان بوده، طی جلساتی مشترک با اعضای محترم هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو مشهد زیر ساخت های فروشندگی آنلاین برای تمامی فروشندگان پروانه کسب دار آن اتحادیه محترم فراهم گردید، لذا تمامی فروشگاه های آنلاین سرویس کار در مشهد دارای مجوز فعالیت قانونی می باشند.

 

Mohammad Shoja